druk hotel senator ****
rok moja rola na zlecenie 2009 / 2011 Projekty graficzne ulotek, folderów,
kart, druków hotelowych, billboardów
borok.pl