druk grill house wichłacz
rok 2010 / 2013
moja rola na zlecenie Projekty graficzne: menu, ikony, ulotki, podkładki, kart, wizytówek, oznakowania, reklam zewnętrznych
borok.pl